LIETOŠANAS NOTEIKUMI
Vispārīgie noteikumi
 1. Portāls visasizsoles.lv sevī ietver citu izsoļu rīkotāju aktuālo izsoļu datu bāzi. Tās ir publiskas izsoles, kuras atrodamas interneta resursos.
 2. Noteikumi nosaka portāla maksas un bezmaksas izmantošanas iespējas.
Datu bāze
 1. Datu bāze sastāv no valsts, valsts uzņēmumu, pašvaldību, pašvaldību uzņēmumu, tiesu izpildītāju, privātu uzņēmumu u.c. izsolēm. Informācija par aktuālajām izsolēm tiek atjaunotas katru dienu. Portāla organizētājs informē, ka dažādu iemeslu dēļ, nav iespējams garantēt, ka 100% Latvijas Republikā notiekošo izsoļu tiek atainotas portālā visasizsoles.lv.
 2. Portālā visasizsoles.lv visa atainotā informācija pieejama bez piereģistrēšanās un bez maksas.
 3. Informācijā, par katru izsoli, tiek ietverta arī saite uz izsoles organizētāja mājas lapu. Katras izsoles noteikumus nosaka tās organizētājs un tie var atšķirties. Precīzu informāciju var iegūt izsoles organizētāja mājas lapā.
 4. Portāla uzturētājs izsoles neorganizē. Visai datu bāzei ir informatīvs saturs.
Datu abonēšana
 1. Datu abonēšana ir maksas pakalpojums. Izcenojumus skatīt cenrādī.
 2. Samaksu par pakalpojumu klients veic pirms pakalpojuma saņemšanas izvēloties sev ērtāko norēķinu veidu.
 3. Datu abonēšana pieejama tikai reģistrētiem lietotājiem
 4. Klients var atlasīt izsoles pēc izsolāmā objekta veida, apakškategorijas, vietas un summas. Abonēšanas periodā uzstādāmie parametri ir maināmi neierobežoti daudz reižu.
 5. Datu abonēšana sevī ietver klienta atlasītas informācijas piegādi e-pastā katru darba dienu līdz pl. 10:00
 6. Jautājumu vai problēmu gadījumā portāla uzturētājs nodrošina konsultācijas telefoniski vai caur e-pastu.
Līguma laušana
 1. Pēc klienta rakstiska pieteikuma iesūtīšanas ir iespējams atcelt turpmāko pakalpojuma sniegšanu ar nākamo kalendāro mēnesi. Vēstulei jābūt iesūtītai no klienta reģistrācijā norādītā e-pasta.
 2. Naudu par neizmantoto pakalpojuma laiku, portāla visasizsoles.lv uzturētājs atmaksā tajā pašā kontā, no kura tika veikts maksājums par pakalpojumu. Atmaksas termiņš 10 darba dienas.
 3. Portāla uzturētājs ir tiesīgs lauzt līgumu, ja nespēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu vai citos neparedzētos gadījumos, atmaksājot klientam naudu par periodu, par kuru turpmāk nespēj pakalpojumu sniegt. Iepriekš klientu par to informē rakstiski, nosūtot uz klienta e-pastu informatīvu ziņojumu.
 4. Jebkādi strīdi, nesaskaņas vai prasījumi tiek risināti pārrunu ceļā. Ja pārrunas ir neveiksmīgas, strīdi tiek risināti tiesā atbilstoši portāla uzturētāja juridiskajai adresei. Ja pakalpojuma saņēmējs ir patērētājs saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, tādam patērētājam ir arī tiesības celt prasījumus tiesā atbilstoši savai dzīvesvietai.
 5. Ja pakalpojuma saņēmējs ir patērētājs saskaņā ar piemērojamajiem likumiem, tādam pakalpojuma saņēmējam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Brīvības ielā 55, Rīgā, Latvijā, LV-1010, www.ptac.gov.lv
Datu aizsardzība
 1. Klientu reģistrācijas dati tiks izmantoti tikai portāla uzturētāju vajadzībai. Dati var tikt izmantoti saziņai ar klientu, jaunumu vai aktuālās informācijas nosūtīšanai, kā arī portāla jauno pakalpojumu reklamēšanai.
 2. Klientu dati tiek aizsargāti un netiek nodoti trešajām personām .
 3. Portāla uzturētājs glabās Personas datus tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu pakalpojuma sniegšanu, kā arī tik ilgi pēc tam, kamēr portāla uzturētājam ir nepieciešams, lai noteiktu vai aizsargātu savas tiesības vai izpildītu tiesiskus pienākumus.